O nas

STOWARZYSZENIE OGRODOWE PZD
ROD "ZŁOTOWSKA II"
UL. ZŁOTOWSKA 67A
60 - 184  POZNAŃ   

TEL. GOSPODARZ   501 728 924 

TEL. ELEKTRYK  517 921 146  

TEL. SEKRETARZ   517  921  975  

TEL.  ZARZĄD ROD - czynny w czasie "DYŻURU"- 501 728 934          
NIP 779-19-56-016                  

KONTO BANKOWE :
SANTANDER BANK POLSKA  S.A.
09 1090 1359 0000 0000 3501 9340

zarzad@rodzlotowska.pl

rodzlotowska.pl

Komunikaty

DYŻUR 2024

Wydarzenia

Nazwa

Stowarzyszenie PZD ROD "ZŁOTOWSKA II"

Adres

ul. Złotowska 67A,
60-184 Poznań,
NIP - 7791966016