OCZYSZCZENIE I NAPRAWA SYSTEMU MELIORACJI


OCZYSZCZENIE I NAPRAWA SYSTEMU MELIORACJI

JESIENĄ WYKONANO PRACE PRZY NASZYM SYSTEMIE MELIORACJI.

  • UDROŻNIANO I OCZYSZCZONO 140 M ROWU MELIORACYJNEGO

  • OCZYSZCZONO (WUKO) RURĘ POD UL. OWCZĄ

  • UDROŻNIANO I OCZYSZCZONO STUDZIENKI I RURY MELIORACYJNE

    NAD PRACAMI NAPRAWCZYMI CZUWAŁ PAN JUREK ŁUKASZEWCZ JEDNOCZEŚNIE UDRAŻNIAŁ NA BEŻĄCO NASZ SYSTEM MELIORACYJI.

Nazwa

Stowarzyszenie PZD ROD "ZŁOTOWSKA II"

Adres

ul. Złotowska 67A,
60-184 Poznań,
NIP - 7791966016