ZAKŃCZONO ODCZYT LICZNIKÓW ENERGI ELEKTRYCZNEJ - OD WRZESIEŃ 2023 DO STYCZEŃ 2024


ZAKŃCZONO ODCZYT LICZNIKÓW ENERGI ELEKTRYCZNEJ - OD WRZESIEŃ 2023 DO STYCZEŃ 2024


KOMUNIKAT
ZARZĄD ROD "ZŁOTOWSKA II" INFORMUJE ŻE, ZAKOŃCZONO
ODCZYTY LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH
ZA OKRES OD WRZEŚNIA 2023 DO STYCZNIA 2024
KOSZT 1 KW - 0,73 ZŁ , OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ:
NA KONTO  09 1090 1359 0000 0000 3501 9340
Z DOPISKIEM OPŁATA ZA ENERGIĘ eklektyczną, NR DZIAŁKI
LUB W KASIE SIEDZIBY ZARZĄDU W CZASIE DYŻURÓW
NIE PRZEKRACZALNY TERMIN WNIESIENIA OPŁATY 
TO 08 KWIETNIA 2024
 ZA ZARZĄD ROD "ZŁOTOWSKA II"
Nazwa

Stowarzyszenie PZD ROD "ZŁOTOWSKA II"

Adres

ul. Złotowska 67A,
60-184 Poznań,
NIP - 7791966016