OPŁATY ZA ROK 2018


OPŁATY ZA ROK 2018

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ROK 2018 - Ustalone na Walnym Zebraniu w dniu 20 kwietnia 2018

1. OPŁATA CZŁONKOWSKA:    6 zł    wszyscy członkowie PZD ( małżonkowie płacą po 3zł)

1. OPŁATA OGRODOWA: 1,17 zł za  działki   (w tym 0.08 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),

3. OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI:      204 zł od działki

 4. OPŁATA NA REMONT I MODERNIZACJĘ SIECI    ENERGETYCZNEJ :       50 zł od działki

PŁATNOŚĆ DO 30 CZERWCA 2018 ROKU

 

Konto Bankowe:

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD „ZŁOTOWSKA II”

WBK III O/POZNAŃ

09 1090 1359 0000 0000 3501 9340

 

Nazwa

Stowarzyszenie PZD ROD "ZŁOTOWSKA II"

Adres

ul. Złotowska 67A,
60-184 Poznań,
NIP - 7791966016