WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2018


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2018

Komunikat

Zarządu ROD „ZŁOTOWSKA II” w Poznaniu w sprawie WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

 

Informujemy, że  20 kwietnia 2018r., w drugim terminie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD „ZŁOTOWSKA II” w Poznaniu.

 

Walne zebranie  podjęło uchwały w sprawie:

 

1.     zatwierdzenia   sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2017 rok,   

2.     zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w  2017 roku,

3.     wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku,

4.     planu pracy na 2018 rok,

5.     preliminarzy finansowych na 2018 rok,

6.     realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wymiana płotu od strony lasu,

7.     realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wyrównanie głównych dróg wewnętrznych,

8.     realizacji zadania inwestycyjnego pn. Ustawienie nowych latarni,

9.     wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2018r.

10.  zwolnienia z  opłaty ogrodowej za 2018 działkowców z tzw. działek zagrożonych znajdujących się na nieruchomości 13/1, ale tylko z powierzchni objętej roszczeniem.

 

Zgodnie z § 61 i 62 Statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

   

Nazwa

Stowarzyszenie PZD ROD "ZŁOTOWSKA II"

Adres

ul. Złotowska 67A,
60-184 Poznań,
NIP - 7791966016